Har du frågor om Nordens dag?

Ta kontakt! Kommunikationsbyrån Spring oy fungerar som samarbetspartner och ansvarar för det praktiska utförandet, programmet, marknadsföringen och kontakten till massmedia.

Bild på Tuija Löfgrén, verksamhetsledare på Språkambassadörerna

Tuija Löfgrén

Samarbetspartners &
sponsorer

tuija.lofgren@kielilahettilaat.fi
Tel. +358 50 537 9571

Evenemangets samarbetspartners

Språkambassadörerna rf utför språkambassadörsbesök i skolor i syfte att inspirera åhörarna att lära sig och våga använda sig av det andra nationalspråket.

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela
landet att våga använda svenska.

Pohjola-Norden rf grundades 1924 och är Finlands enda medborgarorganisation vars uppgift är att främja nordiskt samarbete och att göra Norden känt i Finland.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsarbete för allt mellan småbarnspedagogik och högskoleutbildning.

Kommunförbundets projekt Upprag språköar har som mål att stärka svenskspråkig utbildning i enspråkigt finska kommuner. En svensk utbildningsstig bidrar till kommunens framgång.

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Svensklärarna i Finland rf är en förening för alla svensklärare i Finland.

Är ni vår nästa samarbetspartner?

Blev du intresserad av Nordens dag? Skulle du vilja samarbeta med oss eller sponsra evenemanget? Hör av dig!

Tuija Löfgrén

tuija.lofgren@kielilahettilaat.fi
Tel. +358 50 537 9571

Stort tack för ert understöd!

Svenska Kulturfonden bidrar till evenemanget.