Har du frågor om Nordens dag? Kontakta oss!

Program

Anna Starckman
Nordiska ministerrådet
annsta@norden.org

Filmer och anmälan

Pohjola-Norden
pn@pohjola-norden.fi

Evenemangets samarbetspartners

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsarbete för allt mellan småbarnspedagogik och högskoleutbildning.

Pohjola-Norden rf grundades 1924 och är Finlands enda medborgarorganisation vars uppgift är att främja nordiskt samarbete och att göra Norden känt i Finland.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna


Språkambassadörer besöker skolor där de berättar hur de lärde sig det andra nationalspråket och om dess nyttor. Levande exempel ger nya perspektiv och motiverar.

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela
landet att våga använda svenska.

Ålands landskapsregering och Ålands representation i Helsingfors vill öka kännedomen om Åland och självstyrelsen. Med Ålandsdagen i skolan hoppas vi särskilt nå ut till skoleleverna. Ålandsdagen i skolan sammanfaller med Nordens dag den 22 mars 2024.

Är ni vår nästa samarbetspartner?

Blev du intresserad av Nordens dag? Skulle du vilja samarbeta med oss eller sponsra evenemanget? Hör av dig!

Tuija Löfgrén

tuija.lofgren@kielilahettilaat.fi
Tel. +358 50 537 9571

Stort tack för ert understöd!

Svenska Kulturfonden bidrar till evenemanget.